Veilig accepteren

De betaalkaart is een veilig en betrouwbaar betaalmiddel. Maar door de technische ontwikkelingen en de vindingrijkheid van fraudeurs kan het aantal fraudegevallen toenemen. Tenzij u er samen met ons voor zorgt dat fraudeurs bij u geen kans krijgen.

Lees hier meer over fraudepreventiemaatregelen bij acceptatie op uw betaalautomaat, via uw website of per post, telefoon of fax. 
Als acceptant van creditcards bent u verplicht te voldoen aan de strikte veiligheidsmaatregelen van de grote betaalkaartmaatschappijen: MasterCard, Visa, Discover en Diners Club, JCB, UnionPay en American Express. Lees meer over de Payment Card Industry Data Security Standard. 
Als een kaarthouder transacties op zijn rekeningoverzicht niet herkent, zal hij deze betwisten bij zijn kaartuitgevende instantie. Als u als kaartaccepterend bedrijf onvoldoende kunt aantonen dat de transactie door de rechtmatige kaarthouder is verricht, verliest u het recht op de transactie en wordt het transactiebedrag bij u ingehouden. Het is dus belangrijk betwiste transacties zoveel mogelijk te voorkomen. Lees meer